FONDACIA DIAKONIA
Hrvatski English Deutsch

 FONDACIA DIAKONIA
UVID U NAČELA RADA

ORGANIZIRANJE

Ponovimo uvodno spomenute okosnice organiziranja FD, a to su primjena etike i supsidijarnosti. Načela organizirane djelatnosti istinski iziskuje suradnike koji će svoje životne nazore dijeliti sa svima u FD.

Na osnovu navedenih načela, osobe - suradnici djeluju na pojedinim programima - projektima kao voditelji, ili članovi tima koji provode dobiveni program - projekt.
Odgovornost koja se nameće je presudna za suživot FD. Izabrani stručni tim za pojedine djelatnosti nije potrebno da budu u stalnom radnom odnosu, nego po potrebi izvedbe i provedbe projekta.Sigurno je da nije uvjek moguće pronaći stručnjake za svaku specijalnost, pa je naravno da seangažiraju provjereni stručnjaci iz naše okoline, ili iz inozemstva. Ovdje se nameće vrlo važna potrebna suradnja sa vodećim predstavnicima inozemnih industrijskih, znanstvenih, i trgovačkih komora (npr. Njem - Hrv.ind.trg.komora; USA-Hrv.trg.komora...) i diplomatskih predstavništava koja imaju u svojem djelovanju želju i za suradnju sa našim institucijama. O tome smo svjedoci iz dosadašnjih napora.
Naglasak treba staviti i na naše diplomatska predstavništva koja bi se vrlo lijepo mogla uklopiti u ovu djelatnost. Navodimo da je MVPEI (Min.vanj.posl.i EU-integr.) iznijelo svoje pozitivno očitovanje o djelovanju FD.
Svi koji bi surađivali u FD nužno će poštovati ovdašnje posebnosti i uvjete poslovanja. Primjena i provedba projekata podliježu uvjetima EU, a i ovdašnjim. Dakle određena stručna fleksibilnost je nužna uz svekoliko studijsko odobrenje projektog tima.
Svi koji surađuju trebaju isticati svoju kreativnost i produktivnost u provedbi programa i projekata. Dakle, neminovno je osluškivati događanja i pozorno pratiti sva događanja koja se tiču poticanja organizacijske djelatnosti. Izbjegavati ishitrena i kratkotrajna šablonska rješenja. Bitan izvor spoznaje je točno poimanje utisaka kakva nastaje kod intezivnog promatranja i pozornog slušanja. Naglasak je da rukovoditelj projekta-programa svojim suradnicima, klijentima i ljudima u okruženju FD poklanja punu pozornost, prodire u gigantski spremnik znanja, spoznaja, procjena i vrednovanja. (Nema još uvijek - neće ga niti biti - tako savršen eklektronički uređaj koji može obraditi tako veliku količinu spoznatih podataka sastavljenih od činjenica, međutonova, upozorenja, strahova, nada i pitanja na način kako to može čovjek sam u svojim neposrednim dialoškim susretima i u razmišljanju o doživljenom.)
Povjerenje je najbolje sredstvo za reduciranje složenosti. Povjerenje smanjuje troškove transakcije. Prednosti kulture povjerenja su očevidne. Povjerenje se ne stvara automatski čim se ljudi sretnu. Povjrenje morarasti! Najplodnije tlo rasta povjerenja su pozitivno prevladane kušnje.Tek se u teškim i problematičnim situacijama vidi kako stoje stvari s međusobnim povjerenjem. Tek prilikom nekog teškog zadatka vidjeti će se koliko je zaista međusobno povjerenje. Apsolutno povjerenje nemože se postići! Zato, nužan je realističan i izdržljiv koncept kulture povjerenja koji ovisi o pravoj mjeri povjerenja.
Temelji sposobnosti opažanja razlikovanja. Osobine sposobnosti nekog pojedinca osobe –suradnika čini njegov karakter! (Pojam osoba (persona) izvod je iz latin.riječi personare, zvonjava,). U svakom čovjeku čuje se zvonjava posebnih nadarenosti i kvaliteta. Samo rukovoditelji koji svjesno uočavaju razlike, mogu spoznati kako se nadopunjavaju suradnici u timu i na kojoj strani nastaju sukobi. Dakle, dar razlikovanja je bitan za rukovoditelja poduzeća, i on se suočava dnevno s činom ravnoteže. Poduzetnički ciljevi i strategija određuju djelovanje, ali s druge strane ne smije se izgubiti iz vida suradnike, klijente, dobavljače, i poslovno okruženje, jer inače u protivnom javlja se poremećaj interakcije. Ravnotežu ne može održavati onaj tko se zapliće u pojedinosti, već onaj tko prihvaća dijalog sa suradnicima i koji ima povjerenje u njih.
Nije nužno uzimati sve smrtno ozbiljno, u odlučujućem trenutku nema opuštenosti, koja omogućuje da i u teškim situacijama sačuva pregled. Pri tom je važna životna radost. Humor je vrlo učinkovito sredstvo za rješavanje problema. Što svijet postaje složenijim i raznovrsnijim, to je važnije da svaki pojedinac uvijek iznova postigne odmak i da se prisjeti od kuda je i kamo ide. To su osobito bitne specifičnosti u našem području!
Strojevi su zamjenjivi, postupci se mogu kopirati, a instrumenti instalirati. Bitna prednost u konkurentnosi u budućnosti biti će kultura poduzetničtva. Tvrtke u kojima se svi kreću lakše i brže pronalaze rješenje od onih koji su prožeta odporima i rovovskim borbama. Nematerijalne vrijednosti pokretač su svake strategije. Kad poduzetnici toga budu svjesni investiraju u pravu stvar.

Pri organizacijskim provedbama ove vrste djelatnosti tj. FD nužno se nameće izobrazba i organiziranja stručnih i znanstvenih centara za razne posebnosti. Ovo bi se rješilo posebnim pravilnikom i normama. Vrlo dobro bi se mogla ova djelatnost t.j. izobrazba organzirati i za posebne namjene EU. Npr.već ima začetaka u području EU-JI, djelovanja raznih "EURO-AKADEMIA", predavači dolaze iz Europe i kao vrsni stručnjaci, održavaju seminarske radionice iz aktualnih gospodarskih, političkih, znanstvenih, inovativnih ... dostignuća. Posebno je preporučljivo u našim uvjetima, a mogućnosti su istnske, organizirati i razna poslovna druženja za posebne organizacije, kao npr. strukovna druženja i si. Stalni seminari iz područja gospodarstva, (financiranje, bankarstvo, zdravstvo, ...) znanosti npr. zajedno s "I.R.B." mogli bi preko naših domorodnih iseljenika sređivati i organizirati u RH.
(Nameće se i potreba za doškolovanje i vrhunskih poduzetnika - managera za doktorske specijalizacije iz EU, jer utvrđeno je da je istinska razlika MBA iz USA i iz EU !. Postoje vrlo lijepi uvjeti na području Istre gdje ima jedno grupa vrlo lijepih - ali nažalost zapuštenih - zgrada iz doba secesije koje bi bile idelane za smirene i tišine željne oaze za razna stručna znanstvena i ina razmatranja. To je mali poluotok s park-nasadima iz doba M-Terezije! Moguće je razmišljati o poticaju osnivanju okupljanja znanstvenog i stručnog stožera - kao ciljni susret izvrsnosti).

Sličnih dijelova koji bi se mogli vrlo lijepo približiti Eu-normama komfora i u BiH, gdje bi u šumovitim predjelima u tišini i miru moglo organizirati razne radionice.

FONDACIA DIAKONIA
Copyright Fondacia Diakonia 2017
x
Ova web stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ove web stranice pristajete na korištenje kolačića.
This Website uses cookies. Browsing this Website you agree to use cookies.