FONDACIA DIAKONIA
Hrvatski English Deutsch

 FONDACIA DIAKONIA
UVID U NAČELA RADA

DJELOVANJE

FONDACIA DIAKONIA (FD)svojim početcima djelovala bi na područjui REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE, s mogučnošću proširenja i na ostale EU: Centar - Jugoistok - dijelove, a i šire kao npr. "CEFTA"... .

Osnovati - otvoriti, registrirati kod nadležnih državnih tijela urede u Bruxellesu, Zagrebu i Sarajevu.

Ured u Bruxellesu je nužno potrebno, jer je neohodno potrebno biti na izvorima financijskih pred-pristupnih i inih fondova koje odobrava EU za pojedine države iz navedenog okruženja. Našim iseljenicima, a i ostalima koji budu ocijenili potrebu suradnje sa FD značilo bi da pristajanje suradnje sa EU, daje smislenu, i jamstvenu snagu za ulagati kapital u RH i BiH, i na ostale dijelove EU, preko sjedišta u Bruxelles-u. Svakako je bitno, da je FONDACIA DIAKONIA tvrtka s domaćinstvom u RH i BiH.

Fondovi (predpristupni i ostali), EU odobrava kako je uobičajeno na osnovu programa - projekata.

Projekti trebaju biti uređeni po propisima EU, (vrlo je važno poštovati uvjete izrade projekata!).

EU prilikom ocjene i prihvaćanja projekata odobrava financijska sredstva uz svoje uvjete.Ova financijska sredstva nisu odobrena - u pravilu do - punog iznosa koji je označen - tražen u projektu.

Ostatak do punog iznosa projekta do-financirala bi se iz sredstava onoga tko je ponudio preko FD.

FD objavljuje:
- mogućnost do - financiranja odobrenog projekta do punog iznosa koji je naveden u projektu. Ovo svakako uz ugovorenu suglasnost ulagača sredstava.
- preuzima - dogovorno - sa EU izvedbu i primjenu projektnog zadatka,
- odgovornost izvedbe preuzetog projekta
- pronalazi vrstne stručnjake za izvedbu prihvaćenog projekta.

Da bi ovdje navedeno bilo sve u stvarnoj kvalitetnoj djelatnosti nameće se velika odgovornost izboru osoba - vrstnih stručnjaka za rad u sklopu FD. Suradnici - stručnjaci na izradi provedbe projekta ugovorno se utvrđuju sa korisnikom odobrenih sredstava.
Neophodno je imati povezanost s registriranim lobistima u Bruxellesu, kao i u Zgb-u i Sarajevu. Ova povezanost je vrlo odgovorna i pri izradi projekta, kao i u pregovorima s predstavnicima EU, koji odobravaju ocjenjeni projekt.
Sve aktivnosti oko izrade i provedbe projekta vrlo su rigorozno nadgledane od strane provedbenog odbora pri FD. Ova djelatnost zajedno s korisnikom sredstava utvrđuju uvjeti i način rada koji se po određenim vremenskim tijeku provodi. Svako odstupanje i promjena od utvrđenog redoslijeda vrlo striktno i brižljivo se utvrđuju razlozi i po određenim vremenskom tijeku provodi.
Osim pred-pristupnim fondovima u Bruxellesu nužno je imati i što prisnije kontakte i sa diplomatskim predstavnicima iz država koje imaju sklonosti posebne korektne suradnje sa RH i BiH.kao npr. države iz EU, USA, Kanade, Australije, Bliskog i Dalekog Istoka. Ovdje ističemo evntualnu mogućnost primjene - i na osnovu bilatelarnih odnosa - projekte koji su također bitni za našu područnu djelatnost. Projekti tehnološkog napredka zajedno razvijati s našim stručnjacima na primjeni u prodoru na svjetska tržišta.
Primjetimo, da i naši inovatori već imaju dosta prikupljenih raznih vrsta odličja za svoja tehnološka dostignuća, a koja bi se mogla i trebala razviti i prodrijeti na strana tržišta.


FONDACIA DIAKONIA
Copyright Fondacia Diakonia 2017
x
Ova web stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ove web stranice pristajete na korištenje kolačića.
This Website uses cookies. Browsing this Website you agree to use cookies.